13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.