12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.