Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Amos 5:27 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
27 Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damaskus henen, zegt de HEERE, Wiens Naam is God der heirscharen.
Link Options
More Options
[X]