Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Amos 8:9 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
9 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon op den middag zal doen ondergaan, en het land bij lichten dage verduisteren.
Link Options
More Options
[X]