6 Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda: Daniel, Hananja, Misael en Azarja.