Best Known Translations
Other Translations

Deuteronomium 4:8 SVV

8 En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als deze ganse wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef?