8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;