6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;