17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.