Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Esther 3:7 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
7 In de eerste maand (deze is de maand Nisan) in het twaalfde jaar van den koning Ahasveros, wierp men het Pur, dat is, het lot, voor Hamans aangezicht, van dag tot dag, en van maand tot maand, tot de twaalfde maand toe; deze is de maand Adar.
Link Options
More Options
[X]