Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Exodus 14:21 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
21 Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de HEERE de zee weggaan, door een sterken oostenwind, dien gansen nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden gekliefd.
Link Options
More Options
[X]