Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Exodus 32:1 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
1 Toen het volk zag, dat Mozes vertoog van den berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron, en zij zeiden tot hem: Sta op, maak ons goden, die voor ons aangezicht gaan; want dezen Mozes, dien man, die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet, wat hem geschied zij.
Link Options
More Options
[X]