Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Exodus 32:2 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
2 Aaron nu zeide tot hen: Rukt af de gouden oorsierselen, die in de oren uwer vrouwen, uwer zonen, en uwer dochteren zijn; en brengt ze tot mij.
Link Options
More Options
[X]