14 De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht.