4 Uw profeten, o Israel, zijn als vossen in de woeste plaatsen.