58 Hebt gij uw schandelijke daden en uw gruwelen gedragen, spreekt de HEERE.