13 En nu is hij geplant in een woestijn, in een dor en dorstig land.