20 Dedan handelde met u met kostelijk gewand tot wagens.