35 Daarna bracht hij mij tot de noorderpoort; en hij mat naar deze maten.