2 Mensenkind, zet uw aangezicht tegen de bergen Israels, en profeteer tegen dezelve;