1 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeggende: