25 De ondergang komt; en zij zullen den vrede zoeken, maar hij zal er niet zijn.