5 Zo zegt de Heere HEERE: Een kwaad, een enig kwaad, ziet, is gekomen;