Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Genesis 1:11 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete gras, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.
Link Options
More Options
[X]