URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Genesis 1:9

9 En God zeide: Dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! en het was alzo.
Do Not Sell My Info (CA only)