Best Known Translations
Other Translations

Genesis 15:7 SVV

7 Voorts zeide Hij tot hem: Ik ben de HEERE, Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeen, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten.

Study tools for Genesis 15:7