Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Genesis 3:15 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
Link Options
More Options
[X]