Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Genesis 32:11 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
11 Ruk mij toch uit mijns broeders hand, uit Ezau's hand; want ik vreze hem, dat hij niet misschien kome, en mij sla, de moeder met de zonen!
Link Options
More Options
[X]