14 Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.