21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;