21 En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende).