13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.