Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Leviticus 2:2 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
2 En hij zal het brengen tot de zonen van Aaron, de priesters, een van welke daarvan zijn hand vol grijpen zal uit deszelfs meelbloem, en uit deszelfs olie, met al deszelfs wierook; en de priester zal deszelfs gedenkoffer aansteken op het altaar; het is een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE.
Link Options
More Options
[X]