16 En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.