12 En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve.