20 Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.