36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.