38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.