7 En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve.