16 Maar Jezus zeide tot hen: Het is hun niet van node heen te gaan, geeft gij hun te eten.