25 Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee.