5 En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet.