15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?