29 En als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd.