9 En als zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.