14 En er kwamen blinden en kreupelen tot Hem in den tempel, en Hij genas dezelve.