6 En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doodden hen.