1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen,