4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.