11 Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.